arrow_drop_up
arrow_drop_up
arrow_drop_up
arrow_drop_up
arrow_drop_up
arrow_drop_up

Zapoznaj się z artykułami na naszym blogu! |

home
Poznaj nas
info
Kursy programowania
people
Sylwetki wykładowców
location_on
Gdzie działamy?
create
Nasze artykuły
mail
Zapraszamy do kontaktu!

Artykuły.

Kurs programowania Back-End Developer Kraków, Warszawa - szczegóły.

Poniżej znajduje się szczegółowy opis naszego kursu programowania - moduł II - Back-End Developer w Krakowie.

Wymagania wstępne.

Ukończenie modułu I (kurs Front-End Developer) lub posiadanie wiedzy równoważnej. Jeśli nie wiesz, czy spełniasz to wymaganie zapraszamy do kontaktu. Chętnie pomożemy w zweryfikowaniu poziomu Twojej wiedzy.

Program kursu.

1) Język PHP7 - podstawy.

2) Język PHP7 poziom średniozaawansowany.

3) OOP w PHP7.

4) Bazy danych MySQL.

5) Język SQL.

6) Język PHP poziom zaawansowany - współpraca PHP7 z bazami danych (mysqli oraz PDO).

7) Tworzenie full REST API dla aplikacji front-end (np. Angular).

8) Framework języka PHP: Symfony 4 lub Laravel 5.

9) Wzorce projektowe.

10) Systemy CMS.

11) Podstawy wykonywania testów jednostkowych.

12) Node.js.

13) Express.js, socket.io.

14) Baza danych (noSQL) MongoDB.

 

Szczegóły.

Ad. 1) Podstawy programowania w języku PHP wer. 7.2.

- zasada działania interpretera PHP,

- znaczniki skryptów PHP,

- składnia,

- tworzenie zmiennych, stałych,

- typy zmiennych, odczyt i zmiana typów,

- operatory,

- instrukcje warunkowe, przełącznik (switch),

- pętle,

- funkcje, typowanie parametrów oraz zwracanych wartości,

- dołączanie do skryptu plików zewnętrznych (include, require),

- tablice asocjacyjne oraz nieasocjacyjne,

- operacje na tablicach.

Uwaga!

Ten etap przechodzimy dość szybko, ponieważ od uczestników tego szkolenia wymagamy znajomości przynajmniej podstaw innego języka programowania, np. JavaScript.

 

Ad. 2) Język PHP7 poziom średniozaawansowany.

- operacje na stringach,

- data oraz czas,

- przydatne funkcje wbudowane,

- odczytywanie danych z przeglądarki (tablice superglobalne $_GET, $_POST, $_REQUEST),

- system plików (operacje na folderach/plikach),

- zapisywanie/odczyt informacji z plików,

- wysyłanie plików na serwer (upload, tablica globalna $_FILE),

- odczytywanie i prezentacja zawartości katalogu,

- ciasteczka ($_COOKIE),

- sesje ($_SESSION),

- odczytywanie danych z tablicy globalnej $_SERVER.

 

Ad. 3) OOP (ang. object-oriented programming). Programowanie zorientowane obiektowo.

Na tym etapie zapoznajemy się z paradygmatami programowania zorientowanego obiektowo.

- tworzenie klas w języku PHP,

- właściwości (pola) oraz metody klasy,

- tworzenie instancji klasy,

- konstruktor oraz destruktor,

- modyfikatory dostępu (hermetyzacja),

- dziedziczenie, przeciążanie metod oraz właściwości,

- klasy abstrakcyjne,

- interfejsy,

- metody, właściwości statyczne,

- modyfikator "final",

- metody magiczne,

- automatyczne ładowanie klas,

- wyjątki.

 

Ad. 4) Bazy danych MySQL.

- wprowadzenie do baz danych (zapoznanie z pojęciami podstawowymi),

- instalacja, podstawowa konfiguracja silnika bazy danych MariaDB (MySQL),

- zarządzanie bazami danych z poziomu phpMyAdmin,

- tworzenie baz danych, struktury tabeli,

- relacje,

- uprawnienia.

 

Ad. 5) Język SQL.

Nadszedł czas na poznanie kolejnego języka SQL (ang. Structured Query Language). Jest to język do wykonywania operacji w bazie danych np. do jej tworzenia, tworzenia i modyfikacji struktur tabel, nadawania uprawnień, dodawania, modyfikacji usuwania rekordów itp.

Na tym etapie dowiesz się również jak tworzyć procedury/funkcje oraz tzw. triggery w MySQL.

 

Ad. 6) Język PHP poziom zaawansowany - współpraca PHP7 z bazami danych (mysqli oraz PDO).

Nadszedł czas, aby dotychczas poznane wiadomości połączyć w logiczną całość. Jest to chyba jeden z najciekawszych etapów tego szkolenia. Nasza aplikacja zaczyna w pełni funkcjonować i żyć ;) Dane z formularza zostają zapisywane do bazy danych, a witryna zostaje zasilona danymi z tejże bazy.

Dodajemy również opcję modyfikacji oraz usuwania rekordów.

Szczególny nacisk kładziemy na PDO (PHP Data Objects). Jest to specjalne rozszerzenie języka PHP o kapitalnych możliwościach w zakresie współpracy z bazami danych wszelkiego rodzaju (nie tylko MySQL!).

 

Ad. 7) Tworzenie full REST API.

Zajmiemy się teraz bardzo cenionym na rynku pracy zagadnieniem, którym jest tworzenie tzw. full REST API. Wykorzystamy tu kapitalny framework PHP Slim

Na tym etapie będziesz potrafił stworzyć kompletne API bazodanowe dla przykładowej aplikacji (niezależne od wykorzystanej technologii po stronie front-end!). Wykorzystamy dostępne metody protokołu HTTP: GET, POST, PUT oraz DELETE.

 

Ad. 8) Framework języka PHP: Symfony 4 lub Laravel 5.

Na warsztat bierzemy jeden z najpopularniejszych frameworków języka PHP Symfony 4 lub Laravel 5. O finalnym wyborze frameworka decydujecie Wy. Poznanie jednego z nich ułatwia start w poznawaniu kolejnego.

W wybranym frameworku piszemy kompletną aplikację bazodanową. Taki model pracy w poznawaniu tajników frameworków jest niezwykle efektywny.

 

Ad. 9) Wzorce projektowe.

W nauce języków programowania nie sposób pominąć zagadnień dot. wzorców projektowych. Na tym etapie nauki poznasz ich kilka i wskażemy jak je wykorzystywać w praktyce.

 

Ad. 10) Systemy CMS.

Systemy CMS (ang. Content Management System) - to systemy do zarządzania treścią witryny. Osoba obsługująca taki system nie musi znać języków programowania, aby zarządzać treścią swojej witryny, czy sklepu internetowego. W dużym skrócie są to rozbudowane skrypty/biblioteki PHP do wykorzystania w Twoich projektach komercyjnych. Twój klient w tym wypadku otrzymuje zaplecze techniczne do samodzielnego zarządzania treścią. Jednym z najbardziej popularnych systemów CMS opartych na języku PHP jest WordPress. Zachęcamy również do poznawania innego CMS-a o nazwie Quick.Cms

 

Ad. 11) Podstawy wykonywania testów jednostkowych.

Na zakończenie przygody z językiem PHP pokażemy jak wykonywać proste testy jednostkowe w tym języku.

 

Ad. 12, 13, 14) Node.js + Express.js, socket.io oraz baz MongoDB.

Tym razem na tapetę bierzemy jedną z "najgorętszych" technologii back-end ostatniego czasu Node.js. Jeśli znasz JavaScript i wykorzystywałeś ten język po stronie przeglądarki możesz go również wykorzystać po stronie serwera!

Znajomość Node.js oraz technologii z nim powiązanych (Express.js, socket.io oraz baz MongoDB) jest bardzo ceniona przez pracodawców.

Przy poznawaniu powyższych technologii wykonasz w pełni funkcjonalną aplikację bazodanową.


Ćwiczenia.

Podczas tego kursu programowania wykonujesz intensywne ćwiczenia praktyczne, które finalnie składają się na:

1) Aplikację bazodanową napisaną w "czystym" PHP, aby poznać wszystkie tajniki podstaw tego języka.

2) Aplikację bazodanową napisaną w jednym z najpopularniejszych frameworków języka PHP.

3) Kompletne, w pełni funkcjonalne full REST API zintegrowane z aplikacją po stronie front-end (Angular).

4) Aplikacja wykorzystująca JavaScript po stronie serwera (back-end), wykorzystanie Node.js, Express.js, socket.io oraz bazę danych (noSQL) MongoDB.

5) Wykorzystanie gotowych systemów CMS opartych na języku PHP np. WordPress.

6) Masę kompletnych i w pełni funkcjonalnych klas, które możesz swobodnie wykorzystywać w późniejszych projektach komercyjnych.

 

Adrey, w którym prowadzony jest powyższy kurs.

Szkoła oraz kursy programowania Web-Coders.pl

ul. Zacisze 8, 31-156 Kraków

ul. Jana Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa (sale szkoleniowe)

Lista artykułów Strona główna
menu
arrow_drop_up
Front-End (27.04.2024), Full-Stack (27.04.2024) [ szczegóły ]